Puštanje u pogon automatiziranog sustava za ventiliranje otpadnih plinova u WAM Productu d.o.o.

U firmi WAM Product radi potrebe zaštite na radu postaviljen je ventilacijski sustav na 15 radnih mjesta zavarioca i rezača. Sustav je bio vrlo neekonomičan zbog konstantnog rada ventilatorima 2x 11 i 15kW punom snagom i zbog izbacivanja toplog zraka iz hale.

Izvršena je regulacija sa Schneider-Electric frekventnim regulatorima. Isporučili smo ormar automatizacije sastavljen u našoj elektroradionici prema našem vlastitom projektu. Upravljanje frekventnim regulatorima vrši se povratnom vezom preko osjetnika tlaka zraka unutar ventilacijskih cijevi, čime se potreban protok zraka na radnim mjestima zadržava na optimalnom iznosu bez obzira na to koliko ih je u pogonu.

Postignut je rezultat značajne uštede energije smanjem snage elektromotora za 5 puta i automatskim gašenjem sustava ako niti jedan od radnih mjesta nije u pogonu, do iduće promjene.

U konačnici stvorene su uštede energije, ali i povećana trajnost ventilacijskog sustava.


Detaljnije