rolex replica sale
rolex replica
moncler piumini


    


Niskonaponsko postrojenje trafostanice tvornice kalcitnih punila Calcit Gospić

Slovenski investitor Calcit izabrao je okolicu Gospića kao idealno mjesto za izgradnju nove tvornice kalcitnih punila s obzirom na dobru prometnu povezanost i vrlo kvalitetnu sirovinu dostupnu u neposrednoj okolici. Elektro-Čelik odaban je za izradu niskonaponskog postrojenja trafostanice.

Tvornica je opremljena transporterima kojima se kamen iz dozatora dovodi u postrojenje za pročišćavanje ispiranjem, nakon čega se radi separacija s obzirom na velićinu dobivenog kamena, a nakon sušenja dovodi se do mlina za kamen snage 1,4kW koji sirovinu pretvara u vrlo fini prah. Svi ti pogoni koji omogućuju kapacitet 100.000 tona godišnje daju sliku o tome koliku je energiju potrebno dovesti i razvesti kroz postrojenje.

U transformatorsko postrojenje postavljen je srednjenaponski sklopni blok sa 1250A sabirničkim razvodom 10/20kV sastavljen od jednog dovodnog vodnog polja i tri trafo polja. Iz trafopolja napajaju se srednjenaponski transformatori 2,5MVA, 2,5MVA i 4,7MVA. Premještanje svih višetonskih transformatora sa dostavnog vozila na njihove pozicije unutar transformatorske stanice u potpunosti je izvedeno u aranžmanu Elektro-čelika upotrebom dizalice velike nosivosti i uklonjivih transportnih šina. Posebnost najvećeg transformatora je da posjeduje dva sekundara.

Energija se od transformatora transportira Siemensovim šinskim razvodom do 4000A. Priključak na srednjenaponske transformatore izveden je korištenjem antivibracijskim priključcima u skladu sa uputama proizvođača.

U Eaton xEnergy razvodne ormare sastavljene u elektroradionici Elektro-Čelika u Križevcima ugrađena je Moeller sklopna oprema, a da bi se osigurao dovod električne energije na prekidače 4000A i njen razvod utrošeno više od 4000 kilograma bakrenih sabirnice u kojima je trebalo izbušiti više od 5000 rupa. Pri tome je primjenjen visoki standard za izvođenje elektroinstalacija IEC60439 i u skladu sa TTA certifikatom.

Niskonaponsko postrojenje obuhvatilo je ormare automatske kompenzacije 2x600kVAr, kompenzaciju praznog hoda srednjenaponskih transformatora 100kVAr, napajanje 74 različitih potrošača unutar tvornice, 12-pulsni frekventni regulator snage 1,4MW i pripadajuće ventilatore.

Sve ormare Elektro-čelik je isporučio u trafostanicu, postavio ih na svoja mjesta, napojnim kabelima povezao ih sa potrošačima, isprogramirao je sve mjerne jedinice za praćenje potrošnje energije i kompenzaciju jalove energije, te je u skladu sa potrebama pojedinih postrojenja proveo probni rad i puštanje u pogon.

Investitoru je nakon obuke zaposlenika predano 150 stranica izvedbenog projekta koji osim shema obuhvaća dispoziciju transformatora, postolja za ormare, te prodora u zidovima za šinski razvod i kabele.

 

Return to references