Niskonaponsko postrojenje trafostanice tvornice kalcitnih punila Calcit Gospić

Slovenski investitor Calcit izabrao je okolicu Gospića kao idealno mjesto za izgradnju nove tvornice kalcitnih punila s obzirom na dobru prometnu povezanost i vrlo kvalitetnu sirovinu dostupnu u neposrednoj okolici. Elektro-Čelik odaban je za izradu niskonaponskog postrojenja trafostanice.

Tvornica je opremljena transporterima kojima se kamen iz dozatora dovodi u postrojenje za pročišćavanje ispiranjem, nakon čega se radi separacija s obzirom na velićinu dobivenog kamena, a nakon sušenja dovodi se do mlina za kamen snage 1,4kW koji sirovinu pretvara u vrlo fini prah. Svi ti pogoni koji omogućuju kapacitet 100.000 tona godišnje daju sliku o tome koliku je energiju potrebno dovesti i razvesti kroz postrojenje.

U transformatorsko postrojenje postavljen je srednjenaponski sklopni blok sa 1250A sabirničkim razvodom 10/20kV sastavljen od jednog dovodnog vodnog polja i tri trafo polja. Iz trafopolja napajaju se srednjenaponski transformatori 2,5MVA, 2,5MVA i 4,7MVA. Premještanje svih višetonskih transformatora sa dostavnog vozila na njihove pozicije unutar transformatorske stanice u potpunosti je izvedeno u aranžmanu Elektro-čelika upotrebom dizalice velike nosivosti i uklonjivih transportnih šina. Posebnost najvećeg transformatora je da posjeduje dva sekundara.

Energija se od transformatora transportira Siemensovim šinskim razvodom do 4000A. Priključak na srednjenaponske transformatore izveden je korištenjem antivibracijskim priključcima u skladu sa uputama proizvođača.

U Eaton xEnergy razvodne ormare sastavljene u elektroradionici Elektro-Čelika u Križevcima ugrađena je Moeller sklopna oprema, a da bi se osigurao dovod električne energije na prekidače 4000A i njen razvod utrošeno više od 4000 kilograma bakrenih sabirnice u kojima je trebalo izbušiti više od 5000 rupa. Pri tome je primjenjen visoki standard za izvođenje elektroinstalacija IEC60439 i u skladu sa TTA certifikatom.

Niskonaponsko postrojenje obuhvatilo je ormare automatske kompenzacije 2x600kVAr, kompenzaciju praznog hoda srednjenaponskih transformatora 100kVAr, napajanje 74 različitih potrošača unutar tvornice, 12-pulsni frekventni regulator snage 1,4MW i pripadajuće ventilatore.

Sve ormare Elektro-čelik je isporučio u trafostanicu, postavio ih na svoja mjesta, napojnim kabelima povezao ih sa potrošačima, isprogramirao je sve mjerne jedinice za praćenje potrošnje energije i kompenzaciju jalove energije, te je u skladu sa potrebama pojedinih postrojenja proveo probni rad i puštanje u pogon.

Investitoru je nakon obuke zaposlenika predano 150 stranica izvedbenog projekta koji osim shema obuhvaća dispoziciju transformatora, postolja za ormare, te prodora u zidovima za šinski razvod i kabele.

Povratak na reference